Philippe Muyters

Ik ben geboren op 6 december 1961, in Antwerpen. Na mijn studies als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, bouwde ik een carrière uit in het bedrijfsleven.

 

Wortels in de Vlaamse economie

Op 30-jarige leeftijd werd ik administrateur-generaal van de SERV. In 1997 kwam ik aan het hoofd van het Vlaams-Economisch Verbond. Daar gaf ik mee vorm aan het ontstaan van Voka, waarvan ik gedelegeerd bestuurder werd.

In 2009 vroeg de N-VA mij om minister in de Vlaamse Regering te worden en ik nam met veel zin de handschoen op. Met een kleine, maar sterke ploeg gaf ik tijdens de voorbije jaren sturing aan het beleid op vlak van financiën, begroting, ruimtelijke ordening en werk. Na de verkiezingen van 25 mei 2014, werd ik opnieuw Vlaams minister. Ditmaal met de bevoegdheden Werk, Economie, Innovatie en Sport, een portefeuille die me helemaal op het lijf geschreven was.

 

Werk en sport als speerpunt

Zo zet ik onder andere mijn schouders onder de begeleiding van werkzoekenden. Voor mij moet de klemtoon liggen op competentie en talent, niet op leeftijd, geslacht of afkomst. Met een transparant doelgroepenbeleid, proberen we door efficiënt tewerk te gaan, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Door de opleidingscheques worden alle Vlaamse werknemers gestimuleerd om na te denken over hun carrière.

Met mijn sportbeleid verzette ik de bakens op het vlak van dopingbestrijding, een strijd die ik nu volop verder voer. Mijn Europese collega’s duidden mij unaniem aan als expert-minister bij het World Anti-Doping Agency (WADA). Ik zet ook stevig in op een gefundeerd topsportbeleid, op ‘sport voor allen’ en G-sport, zodat alle Vlamingen kunnen sporten in een gezond en ethisch klimaat.

 

Besparen én investeren in Vlaanderen

Tijdens de vorige legislatuur loofden vriend en vijand bovenal de knappe prestatie op het budgettair vlak. Ondanks de moeilijke economische tijden slaagden we er jaar na jaar in een begroting in evenwicht voor te leggen. Toch vond ik ook nog ruimte voor een ecologische hervorming van de belasting op inverkeersstelling, een nultarief voor schenkingsrechten bij familiale ondernemingen en een verlaging van de belasting op materieel en outillage.

Maar ik nam ook heel wat administratieve rompslomp weg voor kleine bouwprojecten. Ook grote projecten worden voortaan veel sneller afgehandeld. Eén van mijn sterkste verwezenlijkingen blijft de immense administratieve vereenvoudiging van de ‘omgevingsvergunning’.

Ook in deze tweede beleidsperiode ben ik heel hard blijven inzetten op transparantie en vereenvoudiging, en dat in al mijn beleidsdomeinen. Werk, economie, innovatie en sport, ze hebben alle belang bij een overheid die duidelijke en doeltreffende randvoorwaarden creëert waarbinnen excellentie vorm kan krijgen.